Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
with diacritics
Home Page
1. Mooseksen kirja
2. Mooseksen kirja
3. Mooseksen kirja
4. Mooseksen kirja
5. Mooseksen kirja
Joosuan kirja
Tuomarien kirja
Ruutin kirja
1. Samuelin kirja
2. Samuelin kirja
1. Kuninkaiden kirja
2. Kuninkaiden kirja
1. Aikakirja 
2. Aikakirja 
Esran kirja
Nehemian kirja
Esterin kirja
Jobin kirja
Psalmien kirja
Sananlaskujen kirja
Saarnaajan kirja
Laulujen laulu
Jesajan kirja
Jeremian kirja
Valitusvirret
Hesekielin kirja
Danielin kirja
Hoosean kirja
Joelin kirja
Aamoksen kirja
Obadjan kirja
Joonan kirja
Miikan kirja
Nahumin kirja
Habakukin kirja
Sefanjan kirja
Haggain kirja
Sakarjan kirja
Malakian kirja
Matteuksen
Markuksen
Luukkaan
Johanneksen
Apostolien teot
Kirje roomalaisille
1. Kirje korinttilaisille
2. Kirje korinttilaisille
Kirje galatalaisille
Kirje efesolaisille
Kirje filippiläisille
Kirje kolossalaisille
1. Kirje tessalonikalaisille
2. Kirje tessalonikalaisille
1. Kirje Timoteukselle
2. Kirje Timoteukselle
Kirje Titukselle
Kirje Filemonille
Kirje heprealaisille
Jaakobin kirje
1. Pietarin kirje
2. Pietarin kirje
1. Johanneksen kirje
2. Johanneksen kirje
3. Johanneksen kirje
Juudaksen kirje
Johanneksen ilmestys
 
 

 
 
translate into
Sananlaskujen kirja Chapter1
 
1 Salomon, Davidin pojan, Israelin kuninkaan sananlaskut;
 
2 Oppia viisautta ja kuritusta, ymmärtää tiedon puhetta,
 
3 Vastaanottaa ymmärryksen neuvoa, vanhurskautta, oikeutta ja siveyttä;
 
4 Että tyhmät viisaaksi tulisivat ja nuorukaiset taidon ja ymmärryksen saisivat.
 
5 Joka viisas on, se kuulkaan, että jän viisaammaksi tulis; ja joka toimellinen on, se ottakoon neuvon,
 
6 Että hän ymmärtäis sananlaskut ja niiden selityksen, viisasten opin ja heidän tapauksensa.
 
7 Herran pelko on viisauden alku; tyhmät hylkäävät viisauden ja opin.
 
8 Poikani kuule isäs kuritusta, ja älä hylkää äitis käskyä!
 
9 Sillä se on sinun sinun pääs päällä otollinen kaunistus, ja käädyt kaulassas.
 
10 Poikani! jos pahanjuoniset sinua sinua houkuttelevat, niin älä heihin suostu.
 
11 Jos he sanovat:käy meidän kanssamme:me väijymme verta, ja viritämme pauloja nuhteettoman eteen ilman syytä;
 
12 Me nielemme hänen, niinkuin helvetti elävältä, ja hurskaan niinkuin hautaan pudotamme;
 
13 Me löydämme kaikellaista kallista tavaraa, ja täytämme huoneemme saaliista;
 
14 Koettele meidän kanssamme:meillä kaikilla pitää yksi kukkaro oleman:
 
15 Poikani! älä vaella heidän kanssansa:estä jalkas heidän retkiltänsä.
 
16 Sillä heidän jalkansa juoksevat pahuuteen, ja he kiiruhtavat verta vuodattamaan.
 
17 Sillä turhaan verkot viritetään lintuin silmäin edessä.
 
18 Itse he myös väijyvät toinen toisensa verta, ja petoksella seisovat toinen toisensa hengen perään.
 
19 Niin kaikki ahneet tekevät, ja ahneus on isännillensä surmaksi.
 
20 Viisaus ulkona valittaa, ja kadulla äänensä ilmoittaa.
 
21 Hän huutaa kansan edessä portissa, ja tuottaa sanansa edes kaupungissa, sanoen:
 
22 Kuinka kauvan te tyhmät tahdotte olla taitamattomat, ja pilkkakirveet rakastaa naurua? ja te hullut vihata opetusta?
 
23 Kääntäkäät itsenne minun kuritukseni puoleen:katso, ja minä tuon teille henkeni edes, ja ilmoitan teille sanani;
 
24 Että minä kutsuin teitä, ja te estelitte teitänne:minä kokotin käteni, ja ei yksikään ottanut siitä vaaria,
 
25 Te hylkäsitte kaiken neuvoni, ja ette tahtoneet kuritustani;
 
26 Niin minä myös nauran teidän vahinkoanne, ja pilkkaan teitä, kuin teidän päällenne tulee se, jota te pelkäätte,
 
27 Kuin se tulee, jota te pelkäätte, niinkuin rajuilma, ja tuska niinkuin tuulispää; kuin teidän päällenne tulee ahdistus ja vaiva.
 
28 Silloin he minua avuksensa huutavat, ja en minä kuule heitä:varhain he etsivät minua, ja ei löydä minua.
 
29 Että he vihasivat opetusta, ja ei ottaneet vastaan Herran pelkoa,
 
30 Eikä tyytyneet minun neuvooni, mutta laittivat kaiken kuritukseni;
 
31 Niin pitää heidän syömän tiensä hedelmästä, ja neuvostansa ravituksi tuleman.
 
32 Sillä tyhmäin himo tappaa heidät, ja hulluin onni kadottaa heidät.
 
33 Mutta joka minua kuulee, hän asuu turvallisesti, ja ei mitään pahaa pelkää.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [ Next ]