Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
with diacritics
Home Page
1.Mosebog
2.Mosebog
3.Mosebog
4.Mosebog
5.Mosebog
Josva
Dommer
Ruth
1.Samuel
2.Samuel
1.Kongebog
2.Kongebog
1.Krønikebog
2.Krønikebog
Ezra
Nehemias
Ester
Job
Salmerne
Ordsprogene
Prædikeren
Højsangen
Esajas
Jeremias
Jeremias
Ezekiel
Daniel
Hoseas
Joel
Amos
Obadias
Jonas
Mika
Nahum
Habakkuk
Sefanias
Haggaj
Zakarias
Malakias
Matthæus
Markus
Lukas
Johannes
Apostlenes G.
Romerne
1.Korinther
2.Korinther
Galaterne
Efeserne
Filipperne
Kolossenserne
1.Thessaloniker
2.Thessaloniker
1.Timotheus
2.Timotheus
Titus
Filemon
Hebræerne
Jakob
1.Peter
2.Peter
1.Johannes
2.Johannes
3.Johannes
Judas
Aabenbaring
 
 

 
 
translate into
Zakarias Chapter1
 
1 I den ottende Måned i Darius's andet Regeringsår kom HERRENs Ord til Profeten Zakarias, en Søn af Berekja, en Søn af Iddo, således:
 
2 HERREN var fuld af Harme imod eders Fædre.
 
3 Men sig til dem:Så siger Hærskarers HERRE:Vend om til mig, lyder det fra Hærskarers HERRE, så vil jeg vende om til eder, siger Hærskarers HERRE.
 
4 Vær ikke som eders Fædre, til hvem de tidligere Profeter talte således:Så siger Hærskarers HERRE:Vend om fra eders onde Veje og onde Gerninger! Men de hørte ikke og ænsede mig ikke, lyder det fra HERREN.
 
5 Eders Fædre, hvor er de? Og Profeterne, lever de evigt?
 
6 Men mine Ord og Bud, som jeg overgav mine Tjenere Profeterne, nåede de ikke eders Fædre, så de måtte vende om og sige:"Som Hærskarers HERRE havde sat sig for at gøre imod os for vore Vejes og Gerningers Skyld, således gjorde han."
 
7 På den fire og tyvende dag i den ellevte Måned, det er Sjebat Måned, i Darius's andet Regeringsår kom HERRENs Ord til Profeten Zakarias, en Søn af Berekja, en Søn af Iddo, således:
 
8 Jeg skuede i Nat, og se, en Mand på en rød Hest holdt mellem Bjergene ved den dybe Kløft, og bag ham var der røde, mørke, hvide og brogede Heste.
 
9 Jeg spurgte:"Hvad betyder de, Herre?" Og Engelen, som talte med mig, sagde:"Jeg vil vise dig, hvad de betyder."
 
10 Så tog Manden, som holdt mellem Bjergene, til Orde og sagde:"Det er dem, HERREN udsender, for at de skal drage Jorden rundt."
 
11 Og de tog til Orde og sagde til HERRENs Engel, som stod mellem Bjergene:"Vi drog Jorden rundt,og se, hele Jorden er rolig og stille.
 
12 HERRENs Engel tog da til Orde og sagde:"Hærskarers HERRE! Hvor længe varer det, før du forbarmer dig over Jerusalem og Judas Byer, som du nu har været vred på i halvfjerdsindstyve År?"
 
13 Og til Svar gav HERREN Engelen, som talte med mig, gode og trøstende Ord.
 
14 Engelen, som talte med mig, sagde så til mig:Tal og sig:Så siger Hærskarers HERRE:Jeg er fuld af Nidkærhed for Jerusalem og Zion
 
15 og af Harme mod de trygge Hedninger, fordi de hjalp til at gøre Ulykken stor, da min Vrede kun var lille.
 
16 Derfor, så siger HERREN:Jeg vender mig til Jerusalem og forbarmer mig over det; mit Hus skal opbygges der, lyder det fra Hærskarers HERRE, og der skal udspændes Målesnor over Jerusalem.
 
17 Tal videre:Så siger Hærskarers HERRE:Mine Byer skal atter strømme med Velsignelse, og HERREN vil atter trøste Zion og udvælge Jerusalem.
 
18 Derpå løftede jeg mine Øjne og skuede, og se, der var fire Horn.
 
19 Jeg spurgte Engelen, som talte med mig:"Hvad betyder de?" Han svarede:"Det er de Horn, som har spredt Juda, Israel og Jerusalem."
 
20 Så lod HERREN mig se fire Smede.
 
21 Jeg spurgte:"Hvad kommer de for?" Og han svarede:"Hine er de Horn, som spredte Juda, så det ikke kunde løfte sit Hoved; og nu kommer disse for at hvæsse Økser til at slå Hornene til Jorden på de Hedninger, som løftede deres Horn mod Judas Land for at sprede det."
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [ Next ]