Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
with diacritics
Home Page
1.Mosebog
2.Mosebog
3.Mosebog
4.Mosebog
5.Mosebog
Josva
Dommer
Ruth
1.Samuel
2.Samuel
1.Kongebog
2.Kongebog
1.Krønikebog
2.Krønikebog
Ezra
Nehemias
Ester
Job
Salmerne
Ordsprogene
Prædikeren
Højsangen
Esajas
Jeremias
Jeremias
Ezekiel
Daniel
Hoseas
Joel
Amos
Obadias
Jonas
Mika
Nahum
Habakkuk
Sefanias
Haggaj
Zakarias
Malakias
Matthæus
Markus
Lukas
Johannes
Apostlenes G.
Romerne
1.Korinther
2.Korinther
Galaterne
Efeserne
Filipperne
Kolossenserne
1.Thessaloniker
2.Thessaloniker
1.Timotheus
2.Timotheus
Titus
Filemon
Hebræerne
Jakob
1.Peter
2.Peter
1.Johannes
2.Johannes
3.Johannes
Judas
Aabenbaring
 
 

 
 
translate into
Amos Chapter1
 
1 De Ord, som Amos, der hørte til fårehyrderne fra Tekoa, skuede om Israel, i de Dage da Uzzija var Konge i Juda, og Jeroboam, Joas's Søn, i Israel, to År før Jordskælvet.
 
2 Han sagde:HERREN brøler fra Zion, fra Jerusalem løfter han sin Røst; Hyrdernes Græsmarker sørger, vissen er Karmels Top.
 
3 Så siger HERREN:For tre Overtrædelser af Damaskus, ja fire, jeg går ikke fra det:de tærskede Gilead med Tærskeslæder af Jern
 
4 så sender jeg Ild mod Hazaels Hus, den skal æde Benhadads Borge;
 
5 jeg knuser Damaskus's Portslå, udrydder Bikat-Avens Borgere og den, som bærer Scepter i Bet Eden; Aramæerne skal føres til Kir, siger HERREN.
 
6 så siger HERREN:For tre Overtrædelser af Gaza, ja fire, jeg går ikke fra det:de bortførte hele Byer og solgte dem til Edom
 
7 så sender jeg Ild mod Gazas Mur, den skal æde dets Borge;
 
8 jeg udrydder Asdods Borgere og den, som bærer Scepter i Askalon; jeg vender min Hånd imod Ekron, og den sidste Filister forgår, siger den Herre HERREN.
 
9 Så siger HERREN:For tre Overtrædelser af Tyrus, ja fire, jeg går ikke fra det:de solgte hele bortførte Byer til Edom uden at ænse Broderpagt
 
10 så sender jeg Ild mod Tyruss Mur, den skal æde dets Borge.
 
11 Så siger HERREN:For tre Overtrædelser af Edom, ja fire, jeg går ikke fra det:med Sværd forfulgte han sin Broder og kvalte sin Medynk, holdt altid fast ved sin Vrede og gemte stadig på Harme
 
12 så sender jeg. Ild mod Teman, den skal æde Bozras Borge.
 
13 Så siger HERREN:For Ammoniternes tre Overtrædelser, ja fire, jeg går ikke fra det:de oprev Livet på Gileads svangre Kvinder for at vinde sig mere Land
 
14 så sætter jeg Ild på Rabbas Mur, den skal æde dets Borge under Krigsskrig på Stridens Dag, under Uvejr på Stormens Dag.
 
15 Landflygtig skal Kongen blive, han og alle hans Fyrster, siger HERREN.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [ Next ]