Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Postanak
Izlazak
Levitski Zakonik
Brojevi
Ponovljeni Zakon
Jošua
Suci
Ruta
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija
Jevanđelje po Mateju
Jevanđelje po Marku
Jevanđelje po Luki
Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima Poslanica
2. Korinćanima Poslanica
Poslanica Galaćanima
Poslanica Efežanima
Poslanica Filipljanima
Poslanica Kološanima
1. Solunjanima Poslanica
2. Solunjanima Poslanica
1. Timoteju Poslanica
2. Timoteju Poslanica
Poslanica Titu
Poslanica Filemonu
Poslanica Hebrejima
Jakovljeva Poslanica
1. Petrova Poslanica
2. Petrova Poslanica
1. Ivanova Poslanica
2. Ivanova Poslanica
3. Ivanova Poslanica
Judina Poslanica
Otkrivenje Ivanovo
 
 

 
 
translate into
1. Korinćanima Poslanica Chapter1
 
1 Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa, i brat Sosten
 
2 Crkvi Božjoj u Korintu - posvećenima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega.
 
3 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
 
4 Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu:
 
5 u njemu se obogatiste u svemu - u svakoj riječi i svakom spoznanju.
 
6 Kako li se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama
 
7 te ne oskudijevate ni na jednom daru čekajući Objavljenje Gospodina našega Isusa Krista!
 
8 On će vas učiniti i postojanima do kraja, besprigovornima u Dan Gospodina našega Isusa Krista.
 
9 Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.
 
10 Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista:svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora, nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja.
 
11 Jer Klojini mi, braćo moja, o vama rekoše da među vama ima svađa.
 
12 Mislim to što svaki od vas govori:"Ja sam Pavlov", "A ja Apolonov", "A ja Kefin", "A ja Kristov".
 
13 Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni?
 
14 Hvala Bogu što ne krstih nikoga od vas, osim Krispa i Gaja;
 
15 da ne bi tko rekao da ste u moje ime kršteni.
 
16 A da, krstih i Stefanin dom. Inače ne znam krstih li koga drugoga.
 
17 Jer ne posla me Krist krstiti, nego navješćivati evanđelje, i to ne mudrošću besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov.
 
18 Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja.
 
19 Ta pisano je:Upropastit ću mudrost mudrih, i odbacit ću umnost umnih.
 
20 Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživač ovoga svijeta? Zar ne izludi Bog mudrost svijeta?
 
21 Doista, kad svijet u mudrosti Božjoj Boga ne upozna mudrošću, svidjelo se Bogu ludošću propovijedanja spasiti vjernike.
 
22 Jer i Židovi znake ištu i Grci mudrost traže,
 
23 a mi propovijedamo Krista raspetoga:Židovima sablazan, poganima ludost,
 
24 pozvanima pak - i Židovima i Grcima - Krista, Božju snagu i Božju mudrost.
 
25 Jer ludo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi.
 
26 Ta gledajte, braćo, sebe, pozvane:nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih.
 
27 Nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake;
 
28 i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest,
 
29 da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom.
 
30 Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje,
 
31 da bude kako je pisano:Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.
 
 

  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [ Next ]