Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Exodul Capitolul35
 
1 Şi Moise a adunat toată adunarea copiilor lui Israel şi le-a spus: Acestea sunt cuvintele pe care DOMNUL le-a poruncit, să le faceţi.
 
2 Şase zile se va face lucrarea, dar ziua a şaptea vă va fi o zi sfântă, un sabat de odihnă DOMNULUI: oricine va face vreo lucrare în ea va fi dat la moarte.
 
3 Să nu aprindeţi foc în locuinţele voastre în ziua de sabat.
 
4 Şi Moise a vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel, spunând: Acesta este lucrul pe care Domnul l-a poruncit, spunând:
 
5 Luaţi dintre voi ofrandă DOMNULUI; oricine are inimă voitoare să aducă o ofrandă DOMNULUI: aur şi argint şi aramă,
 
6 Şi albastru şi purpuriu şi stacojiu şi in subţire şi păr de capre,
 
7 Şi piei de berbeci vopsite roşu şi piei de bursuc şi lemn de salcâm,
 
8 Şi untdelemn pentru lampă şi mirodenii pentru untdelemnul pentru ungere şi pentru tămâia dulce,
 
9 Şi pietre de onix şi pietre să fie montate pentru efod şi pentru pieptar.
 
10 Şi fiecare om înţelept în inimă dintre voi să vină şi să facă tot ceea ce DOMNUL a poruncit:
 
11 Tabernacolul, cortul lui şi acoperământul lui, copcile lui şi scândurile lui, drugii lui, coloanele lui şi soclurile lui,
 
12 Chivotul şi drugii lui, cu şezământul milei şi perdeaua acoperământului,
 
13 Masa şi drugii ei şi toate vasele ei şi pâinile punerii înainte,
 
14 Sfeşnicul de asemenea pentru lumină şi vasele lui şi lămpile lui, cu untdelemnul pentru lumină.
 
15 Şi altarul tămâiei şi drugii lui şi untdelemnul pentru ungere şi tămâia dulce şi perdeaua pentru uşă la intrarea în tabernacol,
 
16 Altarul ofrandei arse, cu grătarul de aramă, drugii lui şi toate vasele lui, ligheanul şi piciorul lui,
 
17 Perdelele curţii, stâlpii ei şi soclurile lor şi perdeaua pentru uşa curţii,
 
18 Ţăruşii tabernacolului şi ţăruşii curţii şi frânghiile lor,
 
19 Hainele serviciului, pentru a face serviciul în locul sfânt, veşmintele sfinte pentru preotul Aaron şi veşmintele fiilor săi, pentru a servi în serviciul de preot.
 
20 Şi toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din prezenţa lui Moise.
 
21 Şi a venit fiecare om a cărui inimă l-a stârnit şi fiecare om al cărui duh l-a făcut voitor şi au adus ofranda DOMNULUI pentru lucrarea tabernacolului întâlnirii şi pentru tot serviciul lui şi pentru veşmintele sfinte.
 
22 Şi au venit, deopotrivă bărbaţi şi femei, atâţia câţi au fost cu inimă voitoare, şi au adus brăţări şi cercei şi inele şi table, toate bijuterii din aur; şi fiecare om care a oferit, a oferit o ofrandă de aur DOMNULUI.
 
23 Şi toţi la care s-a găsit albastru şi purpuriu şi stacojiu şi in subţire şi păr de capre şi piei roşii de berbeci şi piei de bursuci, le-au adus.
 
24 Şi fiecare om care a oferit o ofrandă din argint şi aramă a adus ofranda DOMNULUI; şi toţi la care s-a găsit lemn de salcâm pentru orice lucrare a serviciului, l-au adus.
 
25 Şi toate femeile care au fost înţelepte în inimă au tors cu mâinile lor şi au adus ceea ce au tors, deopotrivă din albastru şi din purpuriu şi din stacojiu şi din in subţire.
 
26 Şi toate femeile ale căror inimi le-au stârnit la înţelepciune au tors păr de capre.
 
27 Şi conducătorii au adus pietre de onix şi pietre să fie montate pentru efod şi pentru pieptar;
 
28 Şi mirodenii şi untdelemn pentru lumină şi pentru untdelemnul pentru ungere şi pentru tămâia dulce.
 
29 Copiii lui Israel au adus din bunăvoinţă o ofrandă DOMNULUI, fiecare bărbat şi femeie, a cărui inimă i-a făcut voitori să aducă pentru toate felurile de lucrări, pe care DOMNUL le poruncise a fi făcute prin mâna lui Moise.
 
30 Şi Moise le-a spus copiilor lui Israel: Vedeţi, DOMNUL a chemat pe nume pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din tribul lui Iuda;
 
31 Şi l-a umplut cu duhul lui Dumnezeu în înţelepciune, în înţelegere şi în cunoaştere şi în orice fel de meşteşug;
 
32 Şi pentru a concepe lucruri iscusite, pentru a lucra în aur şi în argint şi în aramă,
 
33 Şi în tăierea pietrelor, pentru a fi montate şi în sculptarea lemnului, pentru a face orice fel de lucrare iscusită.
 
34 Şi lui şi lui Aholiab, fiul lui Ahisamac, din tribul lui Dan, le-a pus în inimă să îi înveţe pe alţii.
 
35 I-a umplut cu înţelepciune a inimii, pentru a lucra tot felul de lucrări, ale gravorului şi ale meşteşugarului iscusit şi ale lucrătorului în broderie, în albastru şi în purpuriu, în stacojiu şi în in subţire şi ale ţesătorului, chiar al celor ce fac orice fel de lucrare şi al celor ce concep o lucrare iscusită.
 
 

  [ pagina anterioară ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [ pagina următoare ]