Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Exodul Capitolul30
 
1 Şi fă un altar ca să arzi tămâie pe el: să-l faci din lemn de salcâm.
 
2 Un cot să fie lungimea lui şi un cot lăţimea lui; să fie pătrat; şi doi coţi înălţimea lui; coarnele lui să fie la fel;
 
3 Şi să-l îmbraci cu aur pur, partea de sus a acestuia şi părţile lui de jur împrejur şi coarnele lui; şi să îi faci o coroană de aur de jur împrejur.
 
4 Şi să îi faci două inele de aur sub coroana acestuia, la cele două colţuri ale lui, fă-le pe cele două părţi ale lui; şi ele vor fi locuri pentru drugi, pentru a-l purta cu totul.
 
5 Şi fă drugii din lemn de salcâm şi îmbracă-i cu aur.
 
6 Şi să-l pui înaintea perdelei care este lângă chivotul mărturiei, înaintea şezământului milei care este deasupra mărturiei, unde mă voi întâlni cu tine.
 
7 Şi Aaron să ardă tămâie dulce pe el în fiecare dimineaţă; când pregăteşte lămpile, va arde tămâie pe el.
 
8 Şi când Aaron va aprinde lămpile seara, să ardă tămâie pe el, o tămâie continuă înaintea DOMNULUI prin generaţiile voastre.
 
9 Nu aduceţi tămâie străină pe el, nici sacrificiu ars, nici dar de mâncare; nici nu turnaţi dar de băutură pe el.
 
10 Şi Aaron să facă o ispăşire pe coarnele lui o dată într-un an, cu sângele ofrandei pentru păcate, a ispăşirilor; o dată pe an să facă ispăşire pe el prin generaţiile voastre: este preasfânt DOMNULUI.
 
11 Şi DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:
 
12 Când faci numărătoarea copiilor lui Israel după numărul lor, atunci fiecare om să dea pentru sufletul lui o răscumpărare DOMNULUI, când îi numeri; ca să nu fie nicio plagă printre ei, când îi numeri.
 
13 Aceasta să dea, fiecare om care trece între cei ce sunt număraţi, o jumătate de şekel conform şekelului sanctuarului (un şekel este douăzeci de gerai) o jumătate de şekel va fi ofrandă DOMNULUI.
 
14 Fiecare om, care trece între cei ce sunt număraţi, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, să dea ofrandă DOMNULUI.
 
15 Cel bogat să nu dea mai mult şi cel sărac să nu dea mai puţin decât o jumătate de şekel, când ei vor da ofrandă DOMNULUI, pentru a face ispăşire pentru sufletele voastre.
 
16 Şi să iei banii de ispăşire, ai copiilor lui Israel, şi să îi rânduieşti pentru serviciul tabernacolului întâlnirii, ca aceştia să fie o amintire copiilor lui Israel înaintea DOMNULUI, pentru a face ispăşire pentru sufletele voastre.
 
17 Şi DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:
 
18 De asemenea fă un lighean de aramă şi piciorul lui de asemenea de aramă, pentru a spăla: şi pune-l între tabernacolul întâlnirii şi altar şi pune apă în el.
 
19 Pentru ca acolo Aaron şi fiii lui să îşi spele mâinile şi picioarele lor.
 
20 Când vor intra în tabernacolul întâlnirii, să se spele cu apă, ca să nu moară; sau când se apropie de altar pentru a servi şi a arde ofrandă făcută prin foc DOMNULUI;
 
21 Astfel să îşi spele mâinile şi picioarele lor, ca să nu moară; şi le va fi un statut pentru totdeauna, lui şi seminţei lui prin generaţiile lor.
 
22 Mai mult, DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:
 
23 Ia-ţi de asemenea dintre cele mai alese mirodenii, smirnă pură, cinci sute de şekeli, şi scorţişoară dulce, jumătate, chiar două sute cincizeci de şekeli, şi trestie dulce, două sute şi cincizeci de şekeli,
 
24 Şi casia, cinci sute de şekeli, conform şekelului sanctuarului şi untdelemn de măsline, un hin;
 
25 Şi fă-l un untdelemn al sfintei ungeri, un unguent amestecat conform artei parfumierilor: acesta va fi un untdelemn sfânt al ungerii.
 
26 Şi unge tabernacolul întâlnirii cu el şi chivotul mărturiei,
 
27 Şi masa şi toate vasele ei şi sfeşnicul şi vasele lui şi altarul tămâiei,
 
28 Şi altarul ofrandei arse cu toate vasele lui şi ligheanul şi piciorul lui.
 
29 Şi sfinţeşte-le, ca ele să fie preasfinte: orice le atinge va fi sfânt.
 
30 Şi unge pe Aaron şi pe fiii săi şi consacră-i, ca ei să îmi servească în serviciul de preot.
 
31 Şi vorbeşte copiilor lui Israel, spunând: Acesta îmi va fi un untdelemn al sfintei ungeri prin generaţiile voastre.
 
32 Pe carnea omului să nu fie turnat, nici să nu faceţi un altul asemenea lui, după compoziţia lui: acesta este sfânt şi vă va fi sfânt.
 
33 Oricine prepară vreunul asemenea lui, sau oricine pune din el peste un străin, să fie stârpit din poporul său.
 
34 Şi DOMNUL i-a spus lui Moise: Ia-ţi mirodenii dulci, stacte şi onicha şi galbanum; aceste mirodenii dulci cu tămâie pură: din fiecare să fie aceeaşi cantitate;
 
35 Şi fă-le un parfum, un unguent conform artei parfumierilor, sărat, pur şi sfânt;
 
36 Şi pisează o parte din el foarte mărunt şi pune din acesta înaintea mărturiei în tabernacolul întâlnirii, unde mă voi întâlni cu tine: îţi va fi preasfânt.
 
37 Şi cât despre parfumul pe care îl vei face, nu vă faceţi din acesta conform compoziţiei lui: el îţi va fi sfânt pentru DOMNUL.
 
38 Oricine va face unul asemenea aceluia, să miroase la fel, să fie stârpit din poporul său.
 
 

  [ pagina anterioară ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [ pagina următoare ]