Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Geneza Capitolul5
 
1 Aceasta este cartea generaţiilor lui Adam. În ziua în care Dumnezeu a creat om, după asemănarea lui Dumnezeu l-a făcut.
 
2 Parte bărbătească şi parte femeiască i-a creat şi i-a binecuvântat şi le-a pus numele lor, Adam, în ziua în care au fost creaţi.
 
3 Şi Adam a trăit o sută treizeci de ani şi a născut un fiu în propria lui asemănare, după chipul lui, şi i-a pus numele Set;
 
4 Şi zilele lui Adam, după ce a născut pe Set, au fost de opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice;
 
5 Şi toate zilele pe care Adam le-a trăit au fost nouă sute treizeci de ani; şi a murit.
 
6 Şi Set a trăit o sută cinci ani şi a născut pe Enos;
 
7 Şi Set a trăit, după ce a născut pe Enos, opt sute şapte ani; şi a născut fii şi fiice;
 
8 Şi toate zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani; şi a murit.
 
9 Şi Enos a trăit nouăzeci de ani şi a născut pe Cainan;
 
10 Şi Enos a trăit, după ce a născut pe Cainan, opt sute cincisprezece ani; şi a născut fii şi fiice;
 
11 Şi toate zilele lui Enos au fost nouă sute cinci ani; şi a murit.
 
12 Şi Cainan a trăit şaptezeci de ani şi a născut pe Mahalaleel;
 
13 Şi Cainan a trăit, după ce a născut pe Mahalaleel, opt sute patruzeci de ani; şi a născut fii şi fiice;
 
14 Şi toate zilele lui Cainan au fost nouă sute zece ani; şi a murit.
 
15 Şi Mahalaleel a trăit şaizeci şi cinci de ani şi a născut pe Iared;
 
16 Şi Mahalaleel a trăit, după ce a născut pe Iared, opt sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice;
 
17 Şi toate zilele lui Mahalaleel au fost opt sute nouăzeci şi cinci de ani; şi a murit.
 
18 Şi Iared a trăit o sută şaizeci şi doi de ani şi a născut pe Enoh;
 
19 Şi Iared a trăit după ce a născut pe Enoh, opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice;
 
20 Şi toate zilele lui Iared au fost nouă sute şaizeci şi doi de ani; şi a murit.
 
21 Şi Enoh a trăit şaizeci şi cinci de ani şi a născut pe Metusala;
 
22 Şi Enoh a umblat cu Dumnezeu, după ce a născut pe Metusala, trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice;
 
23 Şi toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani;
 
24 Şi Enoh a umblat cu Dumnezeu: şi nu a mai fost, pentru că Dumnezeu l-a luat.
 
25 Şi Metusala a trăit o sută optzeci şi şapte de ani şi a născut pe Lameh;
 
26 Şi Metusala a trăit, după ce a născut pe Lameh, şapte sute optzeci şi doi de ani; şi a născut fii şi fiice;
 
27 Şi toate zilele lui Metusala au fost nouă sute şaizeci şi nouă de ani; şi a murit.
 
28 Şi Lameh a trăit o sută optzeci şi doi de ani şi a născut un fiu;
 
29 Şi i-a pus numele Noe, spunând: Acesta ne va mângâia pentru lucrarea noastră şi osteneala mâinilor noastre, din cauza pământului pe care Dumnezeu l-a blestemat.
 
30 Şi Lameh a trăit, după ce a născut pe Noe, cinci sute nouăzeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice;
 
31 Şi toate zilele lui Lameh au fost şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; şi a murit.
 
32 Şi Noe a fost în vârstă de cinci sute de ani; şi Noe a născut pe Sem, Ham şi Iafet.
 
 

  [ pagina anterioară ] 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | [ pagina următoare ]