Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Exodul Capitolul4
 
1 Şi Moise a răspuns şi a zis: Dar, iată, ei nu mă vor crede, nici nu vor da ascultare vocii mele; căci vor spune: DOMNUL nu ţi s-a arătat.
 
2 Şi DOMNUL i-a spus: Ce este acesta în mâna ta? Iar el a spus: Un toiag.
 
3 Iar el a spus: Aruncă-l pe pământ. Şi el l-a aruncat la pământ şi acesta a devenit un şarpe; şi Moise a fugit dinaintea acestuia.
 
4 Şi DOMNUL i-a spus lui Moise: Întinde-ţi mâna şi ia-l de coadă. Iar el şi-a întins mâna şi l-a prins, iar acesta a devenit toiag în mâna sa;
 
5 Ca ei să creadă că DOMNUL Dumnezeul taţilor lor, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob, ţi s-a arătat.
 
6 Şi DOMNUL i-a spus în continuare: Pune-ţi acum mâna în sân. Iar el şi-a pus mâna în sân; şi când şi-a scos-o, iată, mâna lui era leproasă ca zăpada.
 
7 Iar el a spus: Pune-ţi din nou mâna în sân. Şi el din nou şi-a pus mâna în sân; şi a scos-o afară din sân şi, iată, aceasta s-a refăcut din nou ca cealaltă carne a sa.
 
8 Şi se va întâmpla, dacă ei nu te vor crede, nici nu vor da ascultare vocii primului semn, că vor crede vocea următorului semn.
 
9 Şi se va întâmpla, dacă ei nu vor crede nici aceste două semne, nici nu vor da ascultare vocii tale, că vei lua din apa râului şi o vei turna peste uscat; şi apa pe care tu o iei din râu va deveni sânge pe uscat.
 
10 Şi Moise i-a spus DOMNULUI: O, Domnul meu, eu nu sunt elocvent, nici mai înainte nu am fost, nici de când i-ai vorbit servitorului tău, ci eu sunt greu la vorbă şi încet la limbă.
 
11 Şi DOMNUL i-a spus: Cine a făcut gura omului? Sau cine face pe cel mut, sau pe cel surd, sau pe cel văzător, sau pe cel orb? Oare nu eu, DOMNUL?
 
12 Şi acum mergi şi voi fi cu gura ta şi te voi învăţa ce să spui.
 
13 Iar el a spus: O, DOMNUL meu, trimite mesajul te rog, prin mâna aceluia pe care îl vei trimite.
 
14 Şi mânia DOMNULUI s-a aprins împotriva lui Moise şi a spus: Nu este Aaron levitul fratele tău? Ştiu că el poate vorbi bine. Şi de asemenea, iată, vine să te întâlnească; şi când te va vedea, se va bucura în inima sa.
 
15 Şi îi vei vorbi şi vei pune cuvinte în gura lui; şi voi fi cu gura ta şi cu gura lui şi vă voi învăţa ce veţi face.
 
16 Şi el va fi purtătorul tău de cuvânt către popor; şi el va fi, el îţi va fi în loc de gură şi tu îi vei fi în loc de Dumnezeu.
 
17 Şi ia în mâna ta acest toiag, cu care vei face semne.
 
18 Şi Moise a mers şi s-a întors la Ietro, socrul său, şi i-a spus: Te rog, lasă-mă să merg şi să mă întorc la fraţii mei care sunt în Egipt şi să văd dacă ei sunt încă în viaţă. Şi Ietro i-a spus lui Moise: Du-te în pace.
 
19 Şi DOMNUL i-a spus lui Moise în Madian: Du-te, întoarce-te în Egipt, pentru că toţi bărbaţii care ţi-au căutat viaţa sunt morţi.
 
20 Şi Moise a luat pe soţia sa şi fiii săi şi i-a aşezat pe măgar şi s-a întors în ţara Egiptului; şi Moise a luat toiagul lui Dumnezeu în mâna sa.
 
21 Şi DOMNUL i-a spus lui Moise: Când mergi să te întorci în Egipt, vezi ca tu să faci înaintea lui Faraon toate acele minuni pe care le-am pus în mâna ta; dar voi împietri inima lui, ca el să nu lase poporul să plece.
 
22 Şi îi vei spune lui Faraon: Astfel spune DOMNUL: Israel este fiul meu, întâiul meu născut;
 
23 Şi îţi spun: Lasă pe fiul meu să plece ca să îmi servească; şi dacă refuzi să îl laşi să plece, iată, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut.
 
24 Şi s-a întâmplat pe cale, la han, că DOMNUL l-a întâlnit şi a căutat să îl ucidă.
 
25 Atunci Sefora a luat o piatră ascuţită şi a retezat prepuţul fiului ei şi a aruncat-o la picioarele lui şi a spus: Cu adevărat tu îmi eşti un soţ sângeros.
 
26 Aşa că el l-a lăsat să meargă, atunci ea a spus: Un soţ sângeros eşti, din cauza circumciziei.
 
27 Şi DOMNUL i-a spus lui Aaron: Du-te în pustie să întâlneşti pe Moise. Şi a mers şi l-a întâlnit în muntele lui Dumnezeu şi l-a sărutat.
 
28 Şi Moise i-a povestit lui Aaron toate cuvintele DOMNULUI, cel care l-a trimis, şi toate semnele pe care el i le-a poruncit.
 
29 Şi Moise şi Aaron au mers şi au adunat pe toţi bătrânii copiilor lui Israel;
 
30 Şi Aaron a spus toate cuvintele pe care Domnul le-a spus lui Moise şi a făcut semnele înaintea ochilor poporului.
 
31 Şi poporul a crezut; şi când au auzit că DOMNUL a cercetat pe copiii lui Israel şi că el a privit la necazul lor, atunci şi-au aplecat capetele şi s-au închinat.
 
 

  [ pagina anterioară ] 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [ pagina următoare ]