Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Exodul Capitolul38
 
1 Şi el a făcut altarul ofrandei arse din lemn de salcâm: cinci coţi era lungimea lui şi cinci coţi lăţimea lui; era pătrat; şi trei coţi înălţimea lui.
 
2 Şi a făcut coarnele lui pe cele patru colţuri ale acestuia; coarnele lui erau din aceeaşi bucată şi l-a placat cu aramă.
 
3 Şi a făcut toate vasele altarului, căldările şi lopeţile şi oalele şi cârligele pentru carne şi tăvile pentru cărbuni, toate vasele lui le-a făcut din aramă.
 
4 Şi a făcut pentru altar un grătar din aramă în formă de reţea sub marginea de sus a lui în jos, până la mijlocul acestuia.
 
5 Şi a turnat patru inele pentru cele patru capete ale grătarului din aramă, ca să fie locuri pentru drugi.
 
6 Şi a făcut drugii din lemn de salcâm şi i-a placat cu aramă.
 
7 Şi a pus drugii în inele pe laturile altarului, pentru a-l purta cu totul; a făcut altarul gol pe dinăuntru cu scânduri.
 
8 Şi a făcut ligheanul din aramă şi piciorul lui din aramă, din oglinzile femeilor care se adunau la uşa tabernacolului întâlnirii.
 
9 Şi a făcut curtea: pe partea de sud spre sud, perdelele curţii erau din in subţire răsucit, de o sută de coţi;
 
10 Stâlpii lor erau douăzeci şi soclurile lor de aramă, douăzeci; cârligele stâlpilor şi vergelele lor erau din argint.
 
11 Şi pentru partea de nord perdelele erau de o sută de coţi, stâlpii lor erau douăzeci şi soclurile lor din aramă, douăzeci; cârligele stâlpilor şi vergelele lor din argint.
 
12 Şi pentru partea de vest erau perdele de cincizeci de coţi, stâlpii lor zece şi soclurile lor zece; cârligele stâlpilor şi vergelele lor din argint.
 
13 Şi pentru partea de est spre est, cincizeci de coţi.
 
14 Perdelele uneia din părţile porţii erau de cincisprezece coţi; stâlpii lor, trei, şi soclurile lor, trei.
 
15 Şi pentru cealaltă parte a porţii curţii, de o parte şi de alta, erau perdele de cincisprezece coţi; stâlpii lor, trei şi soclurile lor, trei.
 
16 Toate perdelele curţii de jur împrejur erau din in subţire răsucit.
 
17 Şi soclurile pentru stâlpi erau din aramă; cârligele stâlpilor şi vergelele lor din argint; şi placarea capitelurilor lor era din argint; şi toţi stâlpii curţii erau înfăşuraţi cu argint.
 
18 Şi perdeaua pentru poarta curţii era lucrare brodată, din albastru şi purpuriu şi stacojiu şi in subţire răsucit; şi douăzeci de coţi era lungimea şi înălţimea ca şi lăţimea era de cinci coţi, corespunzând perdelelor curţii.
 
19 Şi stâlpii lor erau patru şi soclurile lor din aramă, patru; cârligele lor din argint şi placarea capitelurilor lor şi vergelele lor, din argint.
 
20 Şi ţăruşii tabernacolului şi ai curţii de jur împrejur erau din aramă.
 
21 Aceasta este socoteala tabernacolului, al tabernacolului mărturiei, aşa cum a fost socotită, conform poruncii lui Moise, pentru serviciul leviţilor, prin mâna lui Itamar, fiul lui Aaron preotul.
 
22 Şi Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda, a făcut tot ceea ce DOMNUL a poruncit lui Moise.
 
23 Şi cu el a fost Aholiab, fiul lui Ahisama, din tribul lui Dan, un gravor, un meşteşugar iscusit şi un lucrător cu broderie în albastru şi în purpuriu şi în stacojiu şi in subţire.
 
24 Tot aurul care a fost folosit pentru lucrare în toată lucrarea locului sfânt, chiar aurul ofrandei, a fost de douăzeci şi nouă de talanţi şi şapte sute şi treizeci de şekeli, după şekelul sanctuarului.
 
25 Şi argintul de la cei ce au fost număraţi din adunare a fost de o sută de talanţi şi o mie şapte sute şaptezeci şi cinci de şekeli, după şekelul sanctuarului;
 
26 O beka pentru fiecare bărbat, adică o jumătate de şekel, după şekelul sanctuarului, pentru fiecare bărbat care a mers să fie numărat, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pentru şase sute trei mii cinci sute cincizeci de bărbaţi.
 
27 Şi din cei o sută de talanţi de argint au fost turnate soclurile sanctuarului şi soclurile perdelei; o sută de socluri din o sută de talanţi, un talant pentru un soclu.
 
28 Şi din o mie şapte sute şaptezeci şi cinci de şekeli el a făcut cârlige pentru stâlpi şi a placat capitelurile lor şi le-a înfăşurat.
 
29 Şi arama ofrandei era de şaptezeci de talanţi şi două mii patru sute de şekeli.
 
30 Şi cu aceasta a făcut soclurile uşii tabernacolului întâlnirii şi altarul de aramă şi grătarul de aramă pentru acesta şi toate vasele altarului,
 
31 Şi soclurile curţii de jur împrejur şi soclurile porţii curţii şi toţi ţăruşii tabernacolului şi toţi ţăruşii curţii de jur împrejur.
 
 

  [ pagina anterioară ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [ pagina următoare ]