Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Exodul Capitolul37
 
1 Şi Beţaleel a făcut chivotul din lemn de salcâm; doi coţi şi jumătate era lungimea lui şi un cot şi jumătate lăţimea lui şi un cot şi jumătate înălţimea lui;
 
2 Şi l-a îmbrăcat cu aur pur pe dinăuntru şi pe dinafară şi i-a făcut o coroană de aur de jur împrejur.
 
3 Şi i-a turnat patru inele de aur, cele patru colţuri ale lui: două inele pe una din părţile lui şi două inele pe cealaltă parte a lui.
 
4 Şi a făcut drugi din lemn de salcâm şi i-a placat cu aur.
 
5 Şi el a pus drugii în inele pe părţile laterale ale chivotului, ca să poarte chivotul.
 
6 Şi a făcut acoperământul milei din aur pur; doi coţi şi jumătate era lungimea lui şi un cot şi jumătate lăţimea lui.
 
7 Şi a făcut doi heruvimi din aur, i-a făcut din aur bătut dintr-o singură bucată, la cele două capete ale şezământului milei.
 
8 Un heruvim la un capăt de o parte şi un alt heruvim la un capăt pe partea cealaltă; ieşind din şezământului milei a făcut heruvimii pe cele două capete ale lui.
 
9 Şi heruvimii îşi întindeau aripile lor în sus şi acopereau cu aripile lor şezământul milei, cu feţele lor privind unul la altul; chiar spre şezământul milei erau feţele heruvimilor.
 
10 Şi a făcut masa din lemn de salcâm; doi coţi era lungimea ei şi un cot lăţimea ei şi un cot şi jumătate înălţimea ei;
 
11 Şi a îmbrăcat-o cu aur pur şi i-a făcut de jur împrejur o coroană de aur.
 
12 De asemenea i-a făcut o margine cât un lat de palmă de jur împrejur; şi a făcut o coroană de aur pentru marginea ei de jur împrejur.
 
13 Şi a turnat pentru ea patru inele de aur şi a pus inelele în cele patru colţuri care erau la cele patru picioare ale ei.
 
14 Inelele erau în faţa marginii în locurile pentru drugii pentru a purta masa.
 
15 Şi a făcut drugii din lemn de salcâm şi i-a placat cu aur, pentru a purta masa.
 
16 Şi a făcut vasele care erau pe masă, farfuriile ei şi lingurile ei şi bolurile ei şi capacele ei cu care să le acopere, din aur pur.
 
17 Şi a făcut sfeşnicul din aur pur; a făcut sfeşnicul dintr-o lucrare din aur bătut; stâlpul lui şi braţul lui, bolurile lui, nodurile lui şi florile lui erau din aceeaşi lucrare bătută.
 
18 Şi şase braţe ieşeau din laturile lui: trei braţe ale sfeşnicului dintr-o parte a lui şi trei braţe ale sfeşnicului din cealaltă parte a lui;
 
19 Trei cupe făcute asemenea migdalelor pe un braţ, un nod şi o floare; şi trei boluri făcute asemenea migdalelor pe alt braţ, un nod şi o floare; astfel să fie făcute pe cele şase braţe ieşind din sfeşnic.
 
20 Şi pe sfeşnic erau patru boluri făcute ca migdale, nodurile lui şi florile lui;
 
21 Şi un nod sub două braţe ale lui şi un nod sub două braţe ale lui şi un nod sub două braţe ale lui, conform celor şase braţe ieşind din acesta.
 
22 Nodurile lor şi braţele lor erau la fel; toate acestea erau o singură lucrare bătută din aur pur.
 
23 Şi a făcut cele şapte lămpi ale lui şi mucările lui şi cenuşarele lui, din aur pur.
 
24 Dintr-un talant de aur pur l-a făcut cu toate vasele lui.
 
25 Şi a făcut altarul pentru tămâie din lemn de salcâm; lungimea lui era un cot şi lăţimea lui un cot; era pătrat; şi doi coţi era înălţimea lui; coarnele lui erau din aceeaşi bucată.
 
26 Şi l-a îmbrăcat cu aur pur, deopotrivă vârful lui şi laturile lui de jur împrejur şi coarnele lui; de asemenea i-a făcut o coroană din aur de jur împrejur.
 
27 Şi a făcut două inele din aur pentru acesta sub coroana lui, lângă cele două colţuri ale lui, pe cele două părţi ale lui, să fie locuri pentru drugi pentru a-l purta cu totul.
 
28 Şi a făcut drugii din lemn de salcâm şi i-a placat cu aur.
 
29 Şi a făcut untdelemnul sfânt pentru ungere şi tămâia pură din mirodenii dulci, conform artei parfumierilor.
 
 

  [ pagina anterioară ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [ pagina următoare ]