Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Exodul Capitolul33
 
1 Şi DOMNUL i-a spus lui Moise: Pleacă şi urcă de aici, tu şi poporul pe care l-ai scos din ţara Egiptului, la ţara pe care am jurat-o lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob, spunând: Seminţei tale o voi da,
 
2 (Şi voi trimite un înger înaintea ta; şi voi alunga pe canaanit, pe amorit, pe hitit şi pe perizit, pe hivit şi pe iebusit):
 
3 La o ţară în care curge lapte şi miere, căci nu mă voi urca în mijlocul tău, pentru că tu eşti un popor îndărătnic, ca nu cumva eu să te mistui pe cale.
 
4 Şi după ce poporul a auzit aceste veşti rele, au jelit; şi nimeni nu a pus pe el ornamentele sale.
 
5 Pentru că DOMNUL i-a spus lui Moise: Spune copiilor lui Israel: Voi sunteţi un popor îndărătnic: dintr-odată mă voi urca în mijlocul tău şi te voi mistui; de aceea acum scoate ornamentele tale de pe tine, ca să ştiu ce să îţi fac.
 
6 Şi copiii lui Israel şi-au scos ornamentele lor la muntele Horeb.
 
7 Şi Moise a luat tabernacolul şi l-a ridicat în afara taberei, departe de tabără şi l-a chemat Tabernacolul întâlnirii. Şi s-a întâmplat că oricine căuta pe DOMNUL ieşea afară la tabernacolul întâlnirii, care era în afara taberei.
 
8 Şi s-a întâmplat, după ce Moise a ieşit afară la tabernacol, că tot poporul s-a sculat şi fiecare bărbat a stat în picioare la uşa cortului său şi s-au uitat după Moise, până ce a intrat în tabernacol.
 
9 Şi s-a întâmplat că, pe când Moise a intrat în tabernacol, coloana de nor a coborât şi a stat la uşa tabernacolului şi DOMNUL a vorbit cu Moise.
 
10 Şi tot poporul a văzut coloana de nor stând la uşa tabernacolului; şi tot poporul s-a ridicat şi s-a închinat, fiecare bărbat în uşa cortului său.
 
11 Şi DOMNUL i-a vorbit lui Moise faţă în faţă, aşa cum un bărbat vorbeşte prietenului său. Şi el s-a întors din nou în tabără; dar servitorul său, Iosua, fiul lui Nun, un tânăr, nu s-a depărtat de tabernacol.
 
12 Şi Moise a spus DOMNULUI: Vezi, îmi spui: Adu acest popor; şi nu mă laşi să ştiu pe cine vei trimite cu mine. Totuşi ai spus: Te cunosc pe nume şi de asemenea ai găsit har înaintea ochilor mei.
 
13 Şi acum, te rog, dacă am găsit har înaintea ochilor tăi, arată-mi acum calea ta, ca să te cunosc, ca să găsesc har înaintea ochilor tăi; şi ai în vedere că această naţiune este poporul tău.
 
14 Şi a spus: Prezenţa mea va merge cu tine şi îţi voi da odihnă.
 
15 Iar el i-a spus: Dacă prezenţa ta nu merge cu mine, nu ne urca de aici.
 
16 Căci în ce va fi cunoscut aici că eu şi poporul tău am găsit har înaintea ochilor tăi? Nu este în aceea că mergi cu noi? Astfel vom fi separaţi, eu şi poporul tău, dintre toate popoarele care sunt pe faţa pământului.
 
17 Şi DOMNUL i-a spus lui Moise: Voi face şi lucrul acesta pe care l-ai vorbit, pentru că ai găsit har înaintea ochilor mei şi te cunosc pe nume.
 
18 Iar el a spus: Te implor, arată-mi gloria ta.
 
19 Iar el a spus: Voi face ca toată bunătatea mea să treacă pe dinaintea ta şi voi vesti numele DOMNULUI înaintea ta; şi voi arăta bunătate cui voi arăta bunătate şi voi arăta milă cui voi arăta milă.
 
20 Şi a mai spus: Nu poţi vedea faţa mea, căci niciun om nu mă va vedea şi după aceea să trăiască.
 
21 Şi DOMNUL a spus: Iată, este un loc lângă mine şi stai în picioare pe stâncă;
 
22 Şi se va întâmpla, în timp ce gloria mea trece pe lângă tine, că te voi pune într-o crăpătură a stâncii şi te voi acoperi cu mâna mea în timp ce trec pe lângă tine;
 
23 Şi îmi voi retrage mâna şi vei vedea părţile mele din spate, dar faţa mea nu se va vedea.
 
 

  [ pagina anterioară ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [ pagina următoare ]