Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Exodul Capitolul29
 
1 Şi acesta este lucrul pe care să îl faci pentru a-i sfinţi, ca să îmi servească în serviciul de preot: Ia un taur tânăr şi doi berbeci fără cusur,
 
2 Şi azimă şi turte nedospite frământate cu untdelemn şi lipii nedospite unse cu untdelemn; să le faci din floarea făinii de grâu.
 
3 Şi să le pui într-un singur coş şi să le aduci în coş, cu taurul şi cei doi berbeci.
 
4 Şi să îi aduci pe Aaron şi fiii lui la uşa tabernacolului întâlnirii şi să îi speli cu apă.
 
5 Şi să iei veşmintele şi să pui tunica peste Aaron şi roba efodului şi efodul şi pieptarul şi încinge-l cu brâul făcut cu iscusinţă, al efodului;
 
6 Şi pune mitra pe capul lui şi pune sfânta coroană peste mitră.
 
7 Ia apoi untdelemnul pentru ungere şi toarnă-l pe capul lui şi unge-l.
 
8 Şi apropie-i pe fiii lui şi pune tunici peste ei.
 
9 Şi încinge-i cu brâie, pe Aaron şi fiii săi, şi pune-le bonete; şi serviciul de preot va fi al lor ca un statut continuu; şi astfel consacră pe Aaron şi pe fiii săi.
 
10 Şi fă să fie adus un taur înaintea tabernacolului întâlnirii: şi Aaron şi fiii săi să-şi pună mâinile pe capul taurului.
 
11 Şi să înjunghii taurul înaintea DOMNULUI, lângă uşa tabernacolului întâlnirii.
 
12 Şi să iei din sângele taurului şi să-l pui pe coarnele altarului cu degetul tău şi să torni tot sângele lângă piciorul altarului.
 
13 Şi să iei toată grăsimea care acoperă măruntaiele şi lobul de pe ficat şi cei doi rinichi şi grăsimea care este pe ei şi să le arzi pe altar.
 
14 Dar carnea taurului şi pielea lui şi balega lui, arde-le cu foc în afara taberei: aceasta este o ofrandă pentru păcat.
 
15 Să iei de asemenea un berbec: şi Aaron şi fiii săi îşi vor pune mâinile pe capul berbecului.
 
16 Şi să înjunghii berbecul şi să iei sângele lui şi să-l stropeşti de jur împrejur pe altar.
 
17 Şi să tai berbecul în bucăţi şi să speli măruntaiele lui şi picioarele lui şi să le pui la bucăţile lui şi la capul lui.
 
18 Şi să arzi întregul berbec pe altar: aceasta este o ofrandă arsă DOMNULUI; aceasta este o aromă dulce, o ofrandă făcută prin foc DOMNULUI.
 
19 Şi să iei celălalt berbec: şi Aaron şi fiii săi să îşi pună mâinile pe capul berbecului.
 
20 Apoi înjunghie berbecul şi ia din sângele lui şi pune-l pe vârful urechii drepte a lui Aaron şi pe vârful urechii drepte a fiilor săi şi pe degetul mare a mâinii lor drepte şi pe degetul mare al piciorului lor drept şi stropeşte sângele pe altar de jur împrejur.
 
21 Şi să iei din sângele care este pe altar şi din untdelemnul pentru ungere şi să-l stropeşti peste Aaron şi peste veşmintele lui şi peste fiii săi şi peste veşmintele fiilor săi cu el; şi el să fie sfinţit şi veşmintele sale şi fiii săi şi veşmintele fiilor săi cu el.
 
22 De asemenea să iei de la berbec grăsimea şi dosul şi grăsimea care acoperă măruntaiele şi lobul de pe ficat şi cei doi rinichi şi grăsimea care este pe ei şi spata dreaptă, pentru că acesta este un berbec al consacrării,
 
23 Şi o pâine întreagă şi o turtă de pâine uleiată, şi o lipie din coşul azimelor care este înaintea DOMNULUI;
 
24 Şi să le pui toate în mâinile lui Aaron şi în mâinile fiilor săi; şi să le legeni ca ofrandă legănată înaintea DOMNULUI.
 
25 Şi să primeşti din mâinile lor şi să le arzi pe altar ca ofrandă arsă, pentru o aromă dulce înaintea DOMNULUI: aceasta este ofrandă făcută prin foc DOMNULUI.
 
26 Şi să iei pieptul berbecului consacrării lui Aaron şi să-l legeni ca ofrandă legănată înaintea DOMNULUI: şi va fi partea ta.
 
27 Şi să sfinţeşti pieptul ofrandei legănate şi spata ofrandei ridicate a berbecului consacrării, care este legănată şi care este ridicată, a aceleia care este pentru Aaron şi a aceleia care este pentru fiii săi;
 
28 Şi aceasta va fi a lui Aaron şi a fiilor săi printr-un statut etern de la copiii lui Israel, pentru că aceasta este ofrandă ridicată; şi va fi ofrandă ridicată de la copiii lui Israel a sacrificiului ofrandelor lor de pace şi ofranda lor ridicată DOMNULUI.
 
29 Şi sfintele veşminte ale lui Aaron vor fi ale fiilor săi după el, pentru a fi unşi în ele şi pentru a fi consacraţi în ele.
 
30 Şi fiul care va fi preot în locul lui le va îmbrăca şapte zile, când va veni la tabernacolul întâlnirii pentru a servi în locul sfânt.
 
31 Şi să iei berbecul consacrării şi să fierbi carnea lui în locul sfânt.
 
32 Şi vor mânca, Aaron şi fiii săi, carnea berbecului şi pâinea care este în coş, lângă uşa tabernacolului întâlnirii.
 
33 Şi vor mânca acele lucruri cu care a fost făcută ispăşirea, pentru a-i consacra şi pentru a-i sfinţi; dar un străin nu va mânca din ele, pentru că ele sunt sfinte.
 
34 Şi dacă ceva din carnea consacrărilor, sau din pâine, rămâne până dimineaţa, atunci să arzi rămăşiţa cu foc: aceasta nu să fie mâncată, pentru că este sfântă.
 
35 Şi să faci astfel lui Aaron şi fiilor săi, conform cu toate pe care ţi le-am poruncit: consacră-i şapte zile.
 
36 Şi să oferi în fiecare zi un taur ca ofrandă pentru păcat pentru ispăşire; şi să cureţi altarul, după ce ai făcut o ispăşire pentru acesta şi unge-l pentru a-l sfinţi.
 
37 Şapte zile să faci ispăşire pentru altar şi să-l sfinţeşti; şi acesta va fi un altar preasfânt: orice atinge altarul va fi sfânt.
 
38 Şi aceasta este ce vei oferi pe altar: doi miei de un an, zi de zi, continuu.
 
39 Primul miel să-l oferi dimineaţa; şi celălalt miel să-l oferi seara;
 
40 Şi cu primul miel, o zecime dintr-o măsură de făină amestecată cu a patra parte dintr-un hin de untdelemn bătut; şi a patra parte dintr-un hin de vin ca un dar de băutură.
 
41 Şi celălalt miel să-l aduci seara şi să faci cu acesta conform darului de mâncare de dimineaţă şi conform darului de băutură al lui, pentru aromă dulce, ofrandă făcută prin foc DOMNULUI.
 
42 Aceasta să fie ofrandă arsă neîncetat prin toate generaţiile voastre, la uşa tabernacolului întâlnirii, înaintea DOMNULUI, unde te voi întâlni, ca să îţi vorbesc.
 
43 Şi acolo voi întâlni copiii lui Israel şi tabernacolul va fi sfinţit prin gloria mea.
 
44 Şi voi sfinţi tabernacolul întâlnirii şi altarul; voi sfinţi de asemenea şi pe Aaron şi pe fiii săi, să îmi servească în serviciul de preot.
 
45 Şi voi locui printre copiii lui Israel şi voi fi Dumnezeul lor.
 
46 Şi vor cunoaşte că eu sunt DOMNUL Dumnezeul lor, care i-a scos din ţara Egiptului, ca să locuiesc printre ei: Eu sunt DOMNUL Dumnezeul lor.
 
 

  [ pagina anterioară ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [ pagina următoare ]