Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Exodul Capitolul28
 
1 Şi ia la tine pe Aaron, fratele tău, şi fiii lui cu el, dintre copiii lui Israel, ca el să îmi servească în serviciul de preot, chiar Aaron, Nadab şi Abihu, Eleazar şi Itamar, fiii lui Aaron.
 
2 Şi fă veşminte sfinte pentru Aaron, fratele tău, pentru glorie şi pentru frumuseţe.
 
3 Şi vorbeşte tuturor celor ce sunt înţelepţi în inimă, pe care i-am umplut cu duhul înţelepciunii, ca ei să facă veşminte lui Aaron pentru a-l consacra, ca el să îmi servească în serviciul de preot.
 
4 Şi acestea sunt veşmintele pe care le vor face: un pieptar şi un efod şi o robă şi o tunică brodată, o mitră şi un brâu; şi vor face veşminte sfinte pentru Aaron, fratele tău, şi fiii lui, ca el să îmi servească în serviciul de preot.
 
5 Şi ei să ia aur şi albastru şi purpuriu şi stacojiu şi in subţire.
 
6 Şi să facă efodul de aur, de albastru şi de purpuriu, de stacojiu şi de in subţire răsucit, o lucrătură iscusită.
 
7 Acesta va avea cele două umerarii ale lui împreunate la cele două margini ale lui; şi astfel să fie legat.
 
8 Şi brâul efodului făcut cu iscusinţă, care este peste el, să fie din aceeaşi bucată, conform lucrării acestuia chiar de aur, de albastru şi purpuriu şi stacojiu şi in subţire răsucit.
 
9 Şi să iei două pietre de onix şi să gravezi pe ele numele copiilor lui Israel:
 
10 Şase din numele lor pe o piatră şi celelalte şase nume rămase pe cealaltă piatră, conform naşterii lor.
 
11 Cu lucrarea unui gravor în piatră, asemenea gravurilor unui sigiliu să gravezi cele două pietre cu numele copiilor lui Israel: să le faci montate în broșe de aur.
 
12 Şi să pui cele două pietre pe umerii efodului ca pietre ale amintirii copiilor lui Israel; şi Aaron să poarte numele lor înaintea DOMNULUI pe cele două umerare ale sale drept amintire.
 
13 Şi să faci broşe de aur;
 
14 Şi două lanţuri de aur pur la capete; fă-le din lucrătură împletită şi fixează lanţurile împletite, în broşe.
 
15 Şi să faci pieptarul judecăţii cu lucrătură iscusită; fă-l asemenea lucrării efodului; de aur, de albastru, de purpuriu şi de stacojiu şi de in subţire răsucit, aşa să îl faci.
 
16 Pătrat să fie, fiind dublu; o palmă să fie lungimea lui şi o palmă să fie lăţimea lui.
 
17 Şi aşază în el monturi ale pietrelor, patru rânduri de pietre: primul rând să fie un sardiu, un topaz şi rubinul, acesta să fie primul rând.
 
18 Şi al doilea rând să fie un smarald, un safir şi un diamant.
 
19 Şi al treilea rând un hiacint, o agată şi un ametist.
 
20 Şi al patrulea rând un beril şi un onix şi un jasp; ele vor fi montate în broşe de aur în monturile lor.
 
21 Şi pietrele vor fi cu numele copiilor lui Israel, douăsprezece, conform cu numele lor, asemenea gravurilor unui sigiliu; fiecare cu numele lui să fie ele, conform celor douăsprezece triburi.
 
22 Şi să faci pe pieptar lanţuri la capete, din lucrătură împletită de aur pur.
 
23 Şi să faci pe pieptar două inele de aur şi să pui cele două inele pe cele două colţuri ale pieptarului.
 
24 Şi să pui cele două lanţuri răsucite de aur în cele două inele care sunt la colţurile pieptarului.
 
25 Şi celelalte două capete ale celor două lanţuri împletite fixează-le în cele două broşe şi prinde-le în cele două umerarii ale efodului în faţa acestuia.
 
26 Şi să faci două inele de aur şi să le pui pe cele două colţuri ale pieptarului la marginea lui, care este în partea efodului de dinăuntru.
 
27 Şi să faci alte două inele de aur şi să le pui pe cele două părţi laterale ale efodului pe de dedesubt, spre partea dinainte a lui, lângă cealaltă îmbinare a lui, deasupra brâului făcut cu iscusinţă al efodului.
 
28 Şi să lege pieptarul prin inelele lui la inelele efodului cu un şnur din albastru, ca acesta să fie deasupra brâului făcut cu iscusinţă al efodului şi ca pieptarul să nu fie dezlegat de efod.
 
29 Şi Aaron va purta numele copiilor lui Israel în pieptarul judecăţii peste inima sa, când intră în locul sfânt, ca o amintire continuă înaintea DOMNULUI.
 
30 Şi să pui în pieptarul judecăţii Urimul şi Tumimul; şi ele să fie peste inima lui Aaron, când el intră înaintea DOMNULUI; şi Aaron să poarte judecata copiilor lui Israel peste inima lui continuu înaintea DOMNULUI.
 
31 Şi să faci roba efodului toată din albastru.
 
32 Şi să fie o gaură în vârful acesteia, în mijlocul ei: să aibă o margine din lucrătură împletită de jur împrejurul găurii, precum gaura unei tunici de zale, ca să nu se sfâşie.
 
33 Şi să faci pe tiv, rodii de albastru şi de purpuriu şi de stacojiu, de jur împrejurul tivului ei; şi clopoţei de aur între ele de jur împrejur:
 
34 Un clopoţel de aur şi o rodie, un clopoţel de aur şi o rodie, pe tivul robei de jur împrejur.
 
35 Şi să fie peste Aaron pentru a servi; şi sunetul lui să fie auzit când el intră în locul sfânt înaintea DOMNULUI şi când iese afară, ca să nu moară.
 
36 Şi să faci o placă de aur pur şi să gravezi pe ea, asemenea gravurilor unui sigiliu: SFINŢENIE DOMNULUI.
 
37 Şi să-l pui pe un şnur albastru, ca să fie peste mitră; aceasta să fie peste partea dinainte a mitrei.
 
38 Şi aceasta să fie pe fruntea lui Aaron, ca Aaron să poarte nelegiuirea lucrurilor sfinte, pe care copiii lui Israel le vor sfinţi în toate darurile lor sfinte; şi aceasta să fie continuu pe fruntea lui, ca ei să fie primiţi înaintea DOMNULUI.
 
39 Şi să brodezi tunica de in subţire şi să faci mitra de in subţire şi să faci brâul din lucrătură brodată.
 
40 Şi pentru fiii lui Aaron să faci tunici şi să faci pentru ei brâie şi bonete să faci pentru ei, pentru glorie şi pentru frumuseţe.
 
41 Şi pune-le pe Aaron, fratele tău, şi fiii săi împreună cu el; şi unge-i şi consacră-i şi sfinţeşte-i, ca ei să îmi servească în serviciul de preot.
 
42 Şi să le faci izmene de in să le acopere goliciunea; de la şale, coapsele, până la genunchi să ajungă aceştia;
 
43 Şi ei vor fi pe Aaron şi pe fiii lui, în timp ce vor veni la tabernacolul întâlnirii, sau în timp ce se vor apropia de altar pentru a servi în locul sfânt; ca ei să nu poarte nelegiuire şi să moară: acesta să fie un statut pentru totdeauna, lui şi seminţei lui după el.
 
 

  [ pagina anterioară ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [ pagina următoare ]