Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Exodul Capitolul22
 
1 Dacă un bărbat va fura un bou, sau o oaie şi îl va ucide, sau îl va vinde; va restitui cinci boi pentru un bou şi patru oi pentru o oaie.
 
2 Dacă un hoţ este găsit spărgând şi este lovit aşa că el moare, să nu se verse sânge pentru el.
 
3 Dacă soarele a răsărit deja peste el, să se verse sânge pentru el, pentru că el trebuia să facă restituire deplină; dacă nu are nimic, să fie vândut pentru furtul lui.
 
4 Dacă furtul se găseşte încă viu în mâna lui, fie că este bou, sau măgar, sau oaie, să dea înapoi dublu.
 
5 Dacă un bărbat va face ca un câmp sau o vie să fie păscută şi va pune în ea animalul lui şi îl va paşte în câmpul altui om, să facă restituire din ce este mai bun în propriul său câmp şi din ce este mai bun din propria sa vie.
 
6 Dacă izbucneşte foc şi cuprinde spinii, aşa încât clăi de grâne, sau grânele în picioare, sau câmpul ar fi mistuite cu foc, cel ce a aprins focul cu siguranţă să facă restituire.
 
7 Dacă un om va da vecinului său bani sau lucruri să le ţină şi ele sunt furate din casa bărbatului, dacă hoţul este găsit, să plătească dublu.
 
8 Dacă hoţul nu este găsit, atunci stăpânul casei să fie adus la judecători, pentru a se vedea dacă nu a pus mâna sa pe bunurile vecinului său.
 
9 Pentru că orice fel de fărădelege, fie ea pentru bou, pentru măgar, pentru oaie, pentru haină, sau pentru orice lucru pierdut, pe care altul afirmă că este al său, cauza ambelor părţi va fi adusă înaintea judecătorilor; şi pe cine vor condamna judecătorii, el să plătească dublu vecinului său.
 
10 Dacă un bărbat dă vecinului său un măgar, sau un bou, sau o oaie, sau orice alt animal pentru a-l ţine, şi acesta moare, sau este vătămat, sau dus, fără ca cineva să vadă,
 
11 Atunci un jurământ al DOMNULUI să fie între cei doi, că nu a pus mâna sa pe bunurile vecinului său; iar proprietarul acestuia să accepte şi el să nu plătească.
 
12 Şi dacă este furat de la el, să facă restituire proprietarului acestuia.
 
13 Dacă este sfâşiat în bucăţi, atunci să îl aducă pentru mărturie şi el să nu plătească ceea ce a fost sfâşiat.
 
14 Şi dacă un bărbat împrumută ceva de la vecinul lui şi acel ceva este vătămat, sau moare, proprietarul acestuia nefiind cu el, cu siguranţă să plătească.
 
15 Dar dacă proprietarul acestuia este cu el, el să nu plătească; dacă este un lucru angajat, acesta a venit pentru plata lui.
 
16 Şi dacă un bărbat ademeneşte o fecioară care nu este logodită şi se culcă cu ea, cu siguranţă el să o înzestreze pentru a fi soţia lui.
 
17 Dacă tatăl ei refuză absolut să i-o dea, el să plătească bani corespunzător zestrei fecioarelor.
 
18 Să nu laşi o vrăjitoare să trăiască.
 
19 Oricine se culcă cu un animal să fie cu siguranţă dat la moarte.
 
20 Cel ce sacrifică oricărui alt dumnezeu, decât numai DOMNULUI, să fie nimicit complet.
 
21 Nu trata rău pe străin, nici nu îl oprima, pentru că şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului.
 
22 Să nu chinuiţi vreo văduvă sau vreun copil fără tată.
 
23 Dacă îi chinuiţi în orice fel şi strigă cumva către mine, eu, cu adevărat voi auzi strigătul lor;
 
24 Şi furia mea se va încinge şi vă voi ucide cu sabia; şi soţiile voastre vor fi văduve şi copiii voştri vor fi fără tată.
 
25 Dacă împrumuţi bani oricărui sărac de lângă tine, din poporul meu, să nu fii pentru el ca un cămătar, nici nu pune peste el camătă.
 
26 Dacă iei cumva haina vecinului tău pentru garanţie, returnează-i-o înainte de apusul soarelui,
 
27 Pentru că doar aceasta îi este acoperitoare, îi este haină pentru pielea lui: în ce va dormi el? Şi se va întâmpla când strigă către mine, că îl voi auzi, pentru că eu sunt cu har.
 
28 Să nu ocăreşti dumnezeii, nici să nu blestemi pe conducătorul poporului tău.
 
29 Nu întârzia să oferi din primele tale roade culese şi din musturile tale, întâiul născut dintre fiii tăi dă-mi-l mie.
 
30 Tot aşa să faci cu boii tăi şi cu oile tale: şapte zile să fie cu mama lui; în ziua a opta dă-mi-l mie.
 
31 Şi fiţi oameni sfinţi pentru mine; nu mâncaţi vreo carne sfâşiată, de fiare în câmp; aruncaţi-o la câini.
 
 

  [ pagina anterioară ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [ pagina următoare ]