Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Exodul Capitolul21
 
1 Şi acestea sunt judecăţile pe care le vei pune înaintea lor.
 
2 Dacă tu cumperi un servitor evreu, el va servi şase ani, şi în anul al şaptelea va ieşi liber pe gratis.
 
3 Dacă a intrat singur, va ieşi singur; dacă a fost căsătorit, atunci soţia lui va ieşi cu el.
 
4 Dacă stăpânul lui i-a dat o soţie şi ea i-a născut fii sau fiice, soţia şi copiii ei vor fi ai stăpânului ei, iar el va ieşi singur.
 
5 Şi dacă servitorul va spune pe faţă: Iubesc pe stăpânul meu, pe soţia mea şi pe copiii mei; nu voi ieşi liber;
 
6 Atunci stăpânul lui îl va duce la judecători; de asemenea îl va duce la uşă sau la uşorul uşii; şi stăpânul lui să îi găurească urechea cu o sulă; şi îi va servi pentru totdeauna.
 
7 Şi dacă un bărbat îşi vinde fiica să fie servitoare, ea nu va ieşi aşa cum ies servitorii.
 
8 Dacă ea nu place stăpânului ei, care a logodit-o cu el, atunci el o va lăsa să fie răscumpărată; dar nu va avea nicio putere să o vândă unei naţiuni străine, fiindcă s-a purtat înşelător cu ea.
 
9 Iar dacă el a logodit-o cu fiul său, el se va purta cu ea după obiceiul fiicelor.
 
10 Iar dacă îi ia o altă soţie, mâncarea ei, haina ei şi dreptul ei de soţie, el nu le va micşora.
 
11 Şi dacă nu îi face acestea trei, atunci ea va ieşi liberă, fără bani.
 
12 Cel ce loveşte un om şi acesta moare, să fie cu siguranţă dat la moarte.
 
13 Şi dacă un bărbat nu stă la pândă, ci Dumnezeu îl dă pe acela în mâna lui, atunci îţi voi rândui un loc în care el să fugă.
 
14 Dar dacă un om vine cu intenţie asupra aproapelui său ca să îl ucidă cu vicleşug, ia-l de la altarul meu, ca el să moară.
 
15 Şi cel ce loveşte pe tatăl său, sau pe mama sa, să fie cu siguranţă dat la moarte.
 
16 Şi cel ce fură un om şi îl vinde, sau dacă va fi găsit în mâna lui, să fie cu siguranţă dat la moarte.
 
17 Şi cel ce blestemă pe tatăl său, sau pe mama sa, să fie cu siguranţă dat la moarte.
 
18 Şi dacă oamenii se ceartă şi unul loveşte pe altul cu o piatră, sau cu pumnul şi el nu moare, dar cade la pat,
 
19 Dacă el se ridică din nou şi umblă pe afară sprijinit în toiagul său, atunci cel ce l-a lovit va fi achitat; numai că el va plăti pentru timpul lui pierdut şi îi va face să fie complet vindecat.
 
20 Şi dacă un bărbat loveşte pe servitorul său, sau pe servitoarea sa, cu un toiag şi acesta moare sub mâna lui, să fie cu siguranţă pedepsit.
 
21 Cu toate acestea, dacă el continuă să trăiască o zi sau două, să nu fie pedepsit, pentru că el este banul lui.
 
22 Dacă oamenii se ceartă şi rănesc o femeie însărcinată, aşa încât rodul ei iese din ea şi totuşi nu urmează vătămare, el să fie pedepsit cu siguranţă, conform cu ceea ce soţul femeii va aşeza peste el; şi va plăti aşa cum judecătorii hotărăsc.
 
23 Şi dacă urmează vreo vătămare, atunci vei da viaţă pentru viaţă,
 
24 Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior,
 
25 Arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie.
 
26 Şi dacă un om loveşte ochiul servitorului său, sau ochiul servitoarei sale, aşa că acesta piere, îl va lăsa să plece liber pentru ochiul lui.
 
27 Şi dacă îi zboară dintele servitorului său, sau dintele servitoarei sale, îl va lăsa să plece liber pentru dintele său.
 
28 Dacă un bou împunge un bărbat sau o femeie, aşa că ei mor, atunci boul să fie cu siguranţă ucis cu pietre iar carnea sa să nu fie mâncată; dar proprietarul boului să fie achitat.
 
29 Dar dacă boul era cunoscut mai demult că împunge cu coarnele lui şi i-a fost făcut cunoscut proprietarului, iar acesta nu l-a ţinut înăuntru şi boul a ucis un bărbat sau o femeie, boul să fie ucis cu pietre şi proprietarul lui de asemenea să fie dat la moarte.
 
30 Şi dacă i se va impune o sumă de bani, atunci el va da pentru răscumpărarea vieţii sale orice îi este impus.
 
31 Fie că boul a împuns un fiu, sau a împuns o fiică, îi va fi făcut conform cu această judecată.
 
32 Dacă boul va împinge un servitor sau o servitoare, proprietarul va da stăpânului lor treizeci de şekeli de argint şi boul să fie ucis cu pietre.
 
33 Şi dacă un om va deschide o groapă, sau dacă un om va săpa o groapă şi nu o acoperă şi un bou sau un măgar cade în ea,
 
34 Proprietarul gropii îl va plăti şi va da bani proprietarului acelora; şi vita moartă va fi a lui.
 
35 Şi dacă boul unui bărbat vatămă boul altuia, aşa că moare, atunci vor vinde boul viu şi vor împărţi banii de la el; şi boul mort de asemenea ei îl vor împărţi.
 
36 Şi dacă este cunoscut că acel bou obişnuia să împingă mai demult iar proprietarul lui nu l-a ţinut înăuntru, el cu siguranţă va plăti bou pentru bou; şi boul mort va fi al lui.
 
 

  [ pagina anterioară ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [ pagina următoare ]