Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Exodul Capitolul19
 
1 În a treia lună după ce copiii lui Israel au ieşit din ţara Egiptului, în aceeaşi zi au ajuns în pustia Sinai.
 
2 Şi au plecat din Refidim şi au ajuns la deşertul Sinai şi au aşezat tabăra în pustie; şi acolo Israel aşezat tabăra înaintea muntelui.
 
3 Şi Moise a urcat la Dumnezeu şi DOMNUL l-a chemat de pe munte, spunând: Vorbeşte astfel casei lui Iacob şi spune copiilor lui Israel:
 
4 Aţi văzut ce am făcut egiptenilor şi cum v-am purtat pe aripi de acvilă şi v-am adus la mine.
 
5 Şi acum, dacă veţi asculta într-adevăr de vocea mea şi veţi ţine legământul meu, atunci voi îmi veţi fi un tezaur special, peste toate popoarele, pentru că tot pământul este al meu.
 
6 Şi îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi o naţiune sfântă. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.
 
7 Şi Moise a venit şi a trimis după bătrânii poporului şi a pus înaintea feţelor lor toate aceste cuvinte pe care DOMNUL i le-a poruncit.
 
8 Şi tot poporul a răspuns împreună şi a spus: Vom face tot ceea ce a spus DOMNUL. Şi Moise a dus înapoi cuvintele poporului la DOMNUL.
 
9 Şi DOMNUL i-a spus lui Moise: Iată, vin la tine într-un nor gros, ca poporul să audă când vorbesc cu tine şi să te creadă pentru totdeauna. Şi Moise a spus DOMNULUI cuvintele poporului.
 
10 Şi DOMNUL i-a spus lui Moise: Du-te la popor şi sfinţeşte-i astăzi şi mâine şi să îşi spele hainele,
 
11 Şi să fie gata pentru a treia zi, pentru că în a treia zi DOMNUL va coborî înaintea ochilor întregului poporul pe muntele Sinai.
 
12 Şi pune îngrădiri poporului de jur împrejur, spunând: Luaţi seama la voi înşivă, să nu urcaţi pe acest munte, sau să atingeţi marginile acestuia, oricine atinge muntele va fi cu adevărat dat la moarte;
 
13 Nicio mână să nu îl atingă, căci va fi cu adevărat ucis cu pietre, sau străpuns; fie vită, fie om, nu va trăi; când trâmbiţa va suna lung, să se urce până la munte.
 
14 Şi Moise a coborât de pe munte la popor şi a sfinţit poporul; iar ei şi-au spălat hainele.
 
15 Şi a spus poporului: Fiţi pregătiţi pentru a treia zi, nu vă apropiaţi de soţiile voastre.
 
16 Şi s-a întâmplat, în a treia zi, dimineaţa, că au fost tunete şi fulgere şi un nor gros pe munte şi sunetul trâmbiţei foarte tare, aşa că tot poporul care era în tabără a tremurat.
 
17 Şi Moise a scos poporul din tabără pentru a se întâlni cu Dumnezeu; şi au stat în picioare la poalele muntelui.
 
18 Şi muntele Sinai fumega în întregime, din cauză că DOMNUL a coborât pe el în foc; şi fumul lui se ridica asemenea fumului unui cuptor şi întregul munte se cutremura grozav.
 
19 Şi când sunetul trâmbiţei a sunat lung şi a crescut tot mai tare şi mai tare, Moise a vorbit şi Dumnezeu i-a răspuns printr-o voce.
 
20 Şi DOMNUL a coborât pe muntele Sinai, pe vârful muntelui; şi DOMNUL l-a chemat pe Moise sus pe vârful muntelui; şi Moise a urcat.
 
21 Şi DOMNUL i-a spus lui Moise: Coboară, porunceşte poporului, ca nu cumva să răzbată la DOMNUL pentru a-l privi lung şi mulţi dintre ei să piară.
 
22 Şi preoţii de asemenea, care se apropie de DOMNUL, să se sfinţească, pentru ca nu cumva DOMNUL să izbucnească asupra lor.
 
23 Şi Moise i-a spus DOMNULUI: Poporul nu poate urca la muntele Sinai, pentru că ne-ai poruncit, spunând: Pune îngrădiri împrejurul muntelui şi sfinţeşte-l.
 
24 Şi DOMNUL i-a spus: Du-te, coboară-te şi vei urca, tu şi Aaron cu tine; dar nu lăsa preoţii şi poporul să răzbată pentru a urca la DOMNUL, ca nu cumva el să izbucnească asupra lor.
 
25 Aşa că Moise a coborât la popor şi le-a vorbit.
 
 

  [ pagina anterioară ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [ pagina următoare ]