Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
Căutare   potriveşte
 şi găseşte cuvântul cheie în...
diacritics
Home Page
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronom
Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Titus
Filimon
Evrei
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Revelaţia
 
 

 
 
translate into
Exodul Capitolul17
 
1 Şi toată adunarea copiilor lui Israel a călătorit de la pustia lui Sin, după călătoriile lor, conform poruncii DOMNULUI, şi au aşezat tabăra în Refidim; şi nu a fost apă pentru popor să bea.
 
2 De aceea poporul s-a certat cu Moise şi a spus: Dă-ne apă să bem. Şi Moise le-a zis: De ce vă certaţi cu mine? Pentru ce îl ispitiţi pe DOMNUL?
 
3 Şi poporul era însetat de apă acolo; şi poporul a cârtit împotriva lui Moise şi a spus: Pentru ce ne-ai scos afară din Egipt, ca să ne ucizi pe noi şi copiii noştri şi vitele noastre, prin sete?
 
4 Şi Moise a strigat către DOMNUL, spunând: Ce să fac acestui popor? Ei sunt aproape gata să mă ucidă cu pietre.
 
5 Şi DOMNUL i-a spus lui Moise: Du-te înaintea poporului şi ia cu tine dintre bătrânii lui Israel; şi toiagul tău, cu care ai lovit râul, ia-l în mâna ta şi du-te.
 
6 Iată, voi sta înaintea ta acolo, pe stânca din Horeb; şi vei lovi stânca şi din ea va ieşi apă, ca poporul să bea. Şi Moise a făcut aşa înaintea ochilor bătrânilor lui Israel.
 
7 Şi el a pus numele acelui loc, Masa şi Meriba, din cauza cerţii copiilor lui Israel şi din cauză că au ispitit pe DOMNUL, spunând: Este DOMNUL printre noi, sau nu?
 
8 Atunci Amalec a venit şi a luptat cu Israel în Refidim.
 
9 Şi Moise i-a spus lui Iosua: Alege bărbaţi pentru noi şi ieşi, luptă cu Amalec; mâine voi sta în vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mâna mea.
 
10 Aşa că Iosua a făcut precum Moise i-a spus şi a luptat cu Amalec; şi Moise, Aaron şi Hur s-au urcat până în vârful dealului.
 
11 Şi s-a întâmplat, când Moise îşi ridica mâna, că Israel era mai tare; şi când el îşi lăsa jos mâna, Amalec era mai tare.
 
12 Dar mâinile lui Moise erau grele; şi au luat o piatră şi au pus-o sub el, iar el a şezut pe ea; şi Aaron şi Hur i-au ţinut ridicate mâinile, unul pe o parte şi celălalt pe cealaltă parte; şi mâinile lui au fost neclintite până la apusul soarelui.
 
13 Şi Iosua l-a învins pe Amalec şi poporul lui cu tăişul sabiei.
 
14 Şi DOMNUL i-a spus lui Moise: Scrie aceasta ca amintire într-o carte şi repetă în urechile lui Iosua, pentru că voi şterge cu desăvârşire amintirea lui Amalec de sub ceruri.
 
15 Şi Moise a zidit un altar şi i-a pus numele acestuia Iehova-Nisi;
 
16 Şi a spus: Pentru că DOMNUL a jurat că DOMNUL va avea război cu Amalec din generaţie în generaţie.
 
 

  [ pagina anterioară ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [ pagina următoare ]