Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Skaičių Chapter29
 
1 “Pirmoji septinto mėnesio diena bus jums iškilminga ir šventa. Tą dieną nedirbsite jokio darbo­tai bus trimitavimo diena.
 
2 Aukosite deginamajai aukai, kaip malonų kvapą Viešpačiui, sveikus gyvulius:vieną veršį, vieną aviną ir septynis metinius avinėlius;
 
3 duonos aukai­tris dešimtąsias efos smulkių miltų, sumaišytų su aliejumi, prie kiekvieno veršio, dvi dešimtąsias efos prie avino,
 
4 vieną dešimtą dalį efos prie kiekvieno avinėlio
 
5 ir ožį aukai už nuodėmę, kad būtumėte sutaikinti,
 
6 neskaičiuojant mėnesinės deginamosios bei duonos aukos ir kasdieninės deginamosios, duonos ir geriamosios aukos, kurias aukosite pagal jų nuostatus, kad būtų malonus kvapas Viešpačiui.
 
7 Taip pat septinto mėnesio dešimtoji diena bus jums šventa ir iškilminga. Tą dieną varginsite savo sielas ir nedirbsite jokio darbo.
 
8 Deginamajai Viešpaties aukai kaip malonų kvapą aukosite sveikus gyvulius:jauną veršį, aviną ir septynis metinius avinėlius;
 
9 jų duonos aukai tris dešimtąsias efos smulkių miltų, sumaišytų su aliejumi, prie kiekvieno veršio, dvi dešimtąsias efos prie kiekvieno avino,
 
10 dešimtą dalį efos prie kiekvieno avinėlio
 
11 ir ožį aukai už nuodėmę, neskaitant aukos už nuodėmę sutaikinimui ir nuolatinės deginamosios aukos su duonos ir geriamosiomis aukomis.
 
12 Septinto mėnesio penkioliktoji diena bus jums šventa ir iškilminga, nedirbsite tą dieną jokio darbo. Septynias dienas švęsite Viešpaties garbei.
 
13 Aukosite deginamąją auką kaip malonų kvapą Viešpačiui:trylika sveikų jaunų veršių, du avinus, keturiolika metinių avinėlių;
 
14 taip pat duonos auką:smulkių, su aliejumi sumaišytų miltų po tris dešimtąsias efos prie kiekvieno veršio, kurių bus trylika, po dvi dešimtąsias efos prie kiekvieno avino, jų bus du,
 
15 dešimtą dalį efos prie kiekvieno avinėlio, kurių bus keturiolika,
 
16 ir ožį aukai už nuodėmę, be to, nuolatines deginamąsias, duonos ir geriamąsias aukas.
 
17 Antrą dieną aukosite:dvylika jaunų veršių, du avinus, keturiolika metinių avinėlių.
 
18 Prie kiekvieno veršio, avino ir avinėlio aukosite jų duonos ir geriamąją auką, kaip įsakyta,
 
19 ir ožį aukai už nuodėmę, neskaičiuojant nuolatinės deginamosios, duonos ir geriamosios aukos.
 
20 Trečią dieną aukosite:vienuolika veršių, du avinus, keturiolika metinių avinėlių
 
21 ir, kaip įsakyta, prie kiekvieno veršio, avino ir avinėlio duonos ir geriamąsias aukas.
 
22 ir ožį aukai už nuodėmę, neskaičiuojant nuolatinės deginamosios, duonos ir geriamosios aukos.
 
23 Ketvirtą dieną aukosite:dešimt veršių, du avinus, keturiolika metinių avinėlių
 
24 ir prie kiekvieno jų duonos bei geriamąsias aukas, kaip įsakyta,
 
25 ir ožį aukai už nuodėmę, neskaičiuojant nuolatinės deginamosios, duonos bei geriamosios aukų.
 
26 Penktą dieną aukosite:devynis veršius, du avinus, keturiolika metinių avinėlių,
 
27 prie kiekvieno jų duonos bei geriamąsias aukas, kaip įsakyta,
 
28 ir ožį aukai už nuodėmę, neskaičiuojant nuolatinės deginamosios, duonos bei geriamosios aukų.
 
29 Šeštą dieną aukosite:aštuonis veršius, du avinus ir keturiolika metinių avinėlių,
 
30 prie kiekvieno jų duonos bei geriamąsias aukas, kaip įsakyta,
 
31 ir ožį aukai už nuodėmę, neskaičiuojant nuolatinės deginamosios, duonos bei geriamosios aukų.
 
32 Septintą dieną aukosite:septynis veršius, du avinus ir keturiolika metinių avinėlių,
 
33 prie kiekvieno jų duonos ir geriamąsias aukas, kaip įsakyta,
 
34 bei ožį aukai už nuodėmę, neskaičiuojant nuolatinės deginamosios, duonos ir geriamosios aukų.
 
35 Aštunta diena yra iškilminga­nedirbsite tą dieną jokio darbo
 
36 ir aukosite deginamąją auką kaip malonų kvapą Viešpačiui:veršį, aviną, septynis metinius avinėlius,
 
37 prie kiekvieno jų duonos bei geriamąsias aukas, kaip įsakyta,
 
38 ir ožį aukai už nuodėmę, neskaičiuojant nuolatinės deginamosios, duonos ir geriamosios aukų. Visi aukojamieji gyvuliai turi būti sveiki.
 
39 Tai aukosite švenčių metu kaip priedą prie jūsų įžadų ir laisvos valios aukų, o taip pat deginamųjų, duonos, geriamųjų bei padėkos aukų”.
 
40 Mozė perdavė izraelitams visa, ką jam Viešpats kalbėjo.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | [ Next ]