Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Pradžios
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
Jozuės
Teisėjų
Rutos
I Samuelio
II Samuelio
I Karalių
II Karalių
I Kronikų
II Kronikų
Ezdro
Nehemijo
Esteros
Jobo
Psalmės
Patarlės
Ekleziasto
Giesmių Giesmė
Izaijo
Jeremijo
Raudų
Ezekielio
Danieliaus
Ozėjo
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo
Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai
Romiečiams
I korintiečiams
II korintiečiams
Galatams
Efeziečiams
Filipiečiams
Kolosiečiams
I tesalonikiečiams
II tesalonikiečiams
I Timotiejui
II Timotiejui
Titui
Filemonui
Žydams
Jokūbo
I Petro
II Petro
I Jono
II Jono
III Jono
Judo
Apreiškimas Jonui
 
 

 
 
translate into
Pakartoto įstatymo Chapter14
 
1 “Jūs esate Viešpaties, jūsų Dievo, vaikai:nedarykite įsipjovimų ir nesiskuskite plikai viršugalvio dėl mirusio,
 
2 nes esate šventi žmonės Viešpačiui, jūsų Dievui. Jis jus išsirinko iš visų žemėje esančių tautų būti Jo tauta.
 
3 Nevalgyk nieko pasibjaurėtino.
 
4 Štai gyvuliai, kuriuos leidžiama valgyti:jautis, avis, ožka,
 
5 briedis, stirna, stumbras, laukinė ožka, antilopė, gazelė, kalnų ožka.
 
6 Valgykite kiekvieną gyvulį, kuris turi skeltą nagą ir gromuliuoja.
 
7 Tų, kurie gromuliuoja, bet turi neskeltą nagą, nevalgykite:kupranugario, kiškio, barsuko­jie nešvarūs.
 
8 Kiaulė jums yra nešvari, nors ji turi skeltą nagą, bet negromuliuoja. Jos mėsos nevalgykite ir jos maitos nepalieskite.
 
9 Iš vandens gyvių valgykite tuos, kurie turi pelekus ir žvynus;
 
10 o tų, kurie be pelekų ir žvynų, nevalgykite­jie nešvarūs.
 
11 Valgykite visus švarius paukščius,
 
12 bet šių nevalgykite:erelio, grifo, jūros erelio,
 
13 lingės, vanagėlio, peslio su visa jo gimine,
 
14 varnų giminės,
 
15 stručio, pelėdos, žuvėdros, vanago su visa jo gimine,
 
16 gervės, gulbės, ibio,
 
17 naro, kormorano, apuoko,
 
18 pelikano, kėkšto ir visos jo giminės, taip pat tutlio ir šikšnosparnio.
 
19 Visi sparnuoti vabzdžiai nešvarūs ir nevalgomi.
 
20 Visus švarius sparnuočius valgykite.
 
21 Nieko pastipusio nevalgykite. Ateivis, gyvenantis pas jus, gali juos valgyti; svetimšaliui gali tokius gyvulius parduoti, bet tu esi Viešpačiui, savo Dievui, pašvęsta tauta. Nevirk ožiuko jo motinos piene.
 
22 Duok dešimtinę savo derliaus kiekvienais metais.
 
23 Dešimtinę javų, vyno bei aliejaus ir galvijų bei avių pirmagimius valgyk Viešpaties, savo Dievo, akivaizdoje toje vietoje, kurią Jis išsirinks savo vardui, kad išmoktum bijotis Viešpaties, savo Dievo.
 
24 Jei vieta, kurią Viešpats, tavo Dievas, išsirinks savo vardui, bus labai toli ir negalėsi ten nugabenti dešimtinių iš to, kuo Viešpats tave palaimino,
 
25 tai viską parduok ir pinigus nusinešk į vietą, kurią Viešpats, tavo Dievas, išsirinks.
 
26 Už tuos pinigus nusipirk, kas tau patiks:galvijų, avių, vyno bei stiprių gėrimų ir visa, ko tik norėsi; valgyk tai su visa savo šeima Viešpaties, savo Dievo, akivaizdoje ir džiaukis.
 
27 Neužmiršk pas tave gyvenančio levito, nes jis neturi dalies paveldėtoje žemėje.
 
28 Kas treji metai atnešk dešimtinę tų metų derliaus į miesto sandėlius.
 
29 Tai bus maistas levitui, neturinčiam dalies paveldėjimui, taip pat ateiviui, našlaičiui ir našlei, kurie gyvena tavo apylinkėje, kad Viešpats, tavo Dievas, laimintų visus tavo darbus, kuriuos darysi”.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | [ Next ]